Mieszkasz z dziećmi w UK? Czy myślałeś co się z nimi stanie w razie twojej śmierci?